• Home
  • Nieuws
  • Rechtsgeldigheid digitale handtekening

Het digitaal ondertekenen van documenten of informatie heeft veel voordelen ten opzichte van een handgeschreven (“natte”) handtekening. Een digitale handtekening werkt sneller, is tijd- en kostenbesparend en leidt tot controle over het hele document afhandelingsproces. Maar wat velen zich afvragen: is de digitale handtekening wel rechtsgeldig?

Het antwoord is ja: de digitale handtekening is rechtsgeldig! Maar er zijn wél voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden rechtsgeldigheid digitale handtekening

In de Europese eIDAS wet is geregeld dat de digitale handtekening dezelfde rechtsgeldigheid heeft als de handgeschreven handtekening. Dit geldt voor alle 27 Europese lidstaten. Dit wil niet zeggen dat alle vormen van digitaal ondertekenen dezelfde juridische bewijskracht hebben en dus allemaal rechtsgeldig zijn, hieraan zijn voorwaarden verbonden. Er zijn namelijk verschillende soorten digitale (of elektronische) handtekeningen. Deze soorten onderscheiden zich door de mate van ‘onweerlegbare bewijsbaarheid’.

Rechtsgeldigheid afhankelijk van mate onweerlegbaar bewijs

De mate van onweerlegbaar bewijs wordt bepaald door de wijze waarop de informatie digitaal wordt opgeslagen in combinatie met het inzetten van middelen voor het vaststellen van de identiteit van de ondertekenaar(s). Deze combinatie vormt de kracht van de bewijsbaarheid m.b.t. de authenticiteit (ongewijzigde inhoud) en de identiteit (onweerlegbaarheid).

Soorten digitale handtekeningen

We kunnen grofweg drie soorten digitale handtekeningen onderscheiden:

  • De gewone digitale handtekening:

Een gewone digitale handtekening is een handgeschreven (natte) handtekening die zichtbaar is op een digitaal document. Een voorbeeld hiervan is een ingescande handgeschreven handtekening die toegevoegd is aan een document of bijvoorbeeld een e-mail bericht. Als de betrouwbaarheid aangetoond kan worden, dan is de gewone digitale handtekening rechtsgeldig. Deze vorm is echter gemakkelijk te vervalsen, waarmee de betrouwbaarheid niet eenvoudig onweerlegbaar is aan te tonen.

  • De geavanceerde digitale handtekening:

Juridisch waardevoller is de geavanceerde digitale handtekening. Dit is een digitale handtekening die rechtsgeldig is voor zogenaamde ‘vormvrije documentsoorten’. Door de combinatie te maken van de identiteit van de ondertekenaar (vast te stellen met een e-herkennings-middel) en bij de ondertekening gebruik te maken van een erkend PKI-certificaat, kan de juridische onweerlegbaarheid en daarmee de status van rechtsgeldige bewijskracht worden bereikt.

  • De gekwalificeerde digitale handtekening:

De gekwalificeerde digitale handtekening heeft dezelfde eigenschappen als een geavanceerde digitale handtekening. De certificaten die hierbij worden ingezet zijn persoonsgebonden en onder aanvullende voorwaarden uitgegeven. Deze vorm is in de EU juridisch gelijkgesteld aan een handgeschreven handtekening.

Rechtsgeldigheid digitale handtekening?

Het antwoord is dus afhankelijk van het soort digitale handtekening. De digitale handtekening is rechtsgeldig als de ondertekenaar de betrouwbaarheid onweerlegbaar kan aantonen.

 


Meer informatie

Wilt u meer informatie over digitaal ondertekenen en welke voordelen dit kan opleveren voor uw organisatie? Neem contact op om hier eens over te sparren of te bespreken hoe IntraData u hierbij van dienst kan zijn. Liever door ons benaderd worden? Laat dan hieronder uw gegevens achter.

    Neem contact met mij op.